Σφάλμα
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 47486

ЭИК запустила буроугольный разрез в Черкасской областиЭнергетическая вкладывательная компанию с гордостью заявляет о запуске нового буроугольного разреза (с. Влажная Калигорка, Катеринопольский район, Черкасская область). 1-ые 3000 тон будут добыты в первой половине августа, а пробные поставки на местности Украины и Восточной Европы будут осуществлены в течении августа. Планируемая мощность карьера составит 100 000 тон в год в протяжении первых 3 лет работы. С 2014 года Энергетическая вкладывательная компания планирует прирастить добычу до 300 000 тон бурого угля в год на. ЭИК запустила буроугольный разрез в Черкасской области Экономика промышленности России представляет огромное разнообразие предприятий и секторов. Российская Федерация является одной из самых передовых заводских империй . РФ имеет возможность изготовлять на потоке продукты практически любого качества и типа. Даже после того, как в 90 года был виден серьёзное снижение производственной экономики, с самого начала двухтысячного года промышленность высказывает уверенный виток роста. На 15 год величина роста производств валового внутреннего продукта Российской Федерации показывало 29 %, в промышленном секторе экономики трудоустроено 21 % от общего количества работающих. 2/3 отечественной промышленности - перерабатывающие заводы и фабрики, четверть - извлечение полезных сырья, девятая часть - производство электричества, воды и газа.

Website URL: http://mining24.ru

Διευθυνση

Υπεύθυνος: Χατζηνίκου Χαρούλα

Διεύθυνση : Λουτρά Υπάτης

Υπάτη, Φθιώτιδα

ΤΚ : 35016

Τηλ: 22310 - 59313

Φαξ: 22310 - 59533

Αποστολή email

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»,

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας,της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκoύ Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),

σύμφωνα με τους όρους της κοινοτικής παρέμβασης «Ψηφιακή Ελλάδα - Όλα είναι δυνατά»

ΜΗΤΕ 1353Κ012Α0054300